top of page
Courtyard of  Hospital

Güvenliğiniz Önceliğimiz

Maksimal güvenli tümör çıkarımı, nöro-onkolojik cerrahinin en temel ilkesidir. Bu hedefe ulaşabilmek için tecrübemizin yanı sıra başka sahip olduğumuz kabiliyetlerimiz de var.

Detaylarını öğrenmek için aşağıdaki başlıkları ziyaret edebilirsiniz.

images.jpg

Ameliyat Öncesinde

Ameliyatlarımız, her hastanın bireysel ihtiyacına göre planlanır ve ameliyat sonrası hızlıca iyileşmeyi sağlamak için tasarlanır. Ameliyat öncesinde anatomik görüntülemelerin yanı sıra elde edilen detaylı fizyolojik görüntülemeler, ameliyat planının ve stratejisinin oluşturulmasında önemli bir rol oynar. Planlanan ameliyat özelinde verilecek anestezi ve olası anestezi risklerini en aza indirmek için geniş bir ekip tüm tecrübesi ile seferber olur. 

c2d9ae54-0963-42a0-a415-c406d248423f_edited.jpg

Ameliyat Sırasında

Becerilerin kazanılması ve geliştirilmesi, herhangi bir cerrahın eğitiminin kritik bileşenleridir, ancak vaka hacmi ve mesleki tecrübe süresi, cerrahi performans sonuçlarını belirleyen iki ana faktördür.

2C448AFD-687A-49F8-B2AF-15260CEC4EAB.JPG

Ameliyat Sonrasında

Nöroşirürji hastalarının ameliyat sonrasındaki yönetimi, beyin cerrahisi ve yoğunbakım uzmanlarından oluşan çok disiplinli bir ekip yaklaşımını içeren ve ameliyat öncesi dönemde başlayan kapsamlı bir planlamayı gerektirir.

bottom of page