top of page

Osnovni tim

Učinkovit timski rad je ključ uspjeha u korištenju najnovijih i najnaprednijih neurohirurških tretmana i tehnika u korist neurohirurških pacijenata. Pristup tehnološkoj infrastrukturi je od suštinskog značaja za neurohirurgiju, koja obuhvata prilično precizne hirurške tretmane. Odeljenje za neurohirurgiju KU poseduje gotovo sve tehnološke kapacitete koji su dostupni na vrhunskim neurohiruškim klinikama širom sveta.

bottom of page